בדיקות לאימות גרסאות ובוררויות – בדיקות פוליגרף מקצועיות

בדיקות פוליגרף בנושא בוררויות, סכסוכים ואימות גרסאות:

מילה נגד מילה – זו אחת הבעיות הנפוצות ביותר בעולם כשמגיעים לסכסוך ולעימות בין שני צדדים כאשר אין כל ראיה תומכת אחרת בטענת מי מהצדדים.

הסיכוי של גורם כלשהו לאבחן ולדעת מי מבין הצדדים דובר אמת במקרים אלו שואף במקרה הטוב לחמישים אחוז – סטייה שיכולה לגרום לעוול ולנזק לעיתים הינה בלתי הפיכה.

במקרים אלה התשובה הטובה והמהימנה ביותר הקיימת בעולם הינה בדיקת הפוליגרף.

כאמור דינמיקת החיים היא כזו שמביאה לפתחינו סכסוכים, קונפליקטים, אי הבנות, אי הסכמות, כגון סכסוכים עסקיים על רקע של שותפויות, הלוואות, רכוש, סכסוכי שכנים, חשד לגרימת נזקים, אלימות ועוד כאשר כל צד משוכנע בצדקתו ובצדקת דרכו והדרך היחידה הקיימת להוכיח מי מהצדדים דובר אמת, היא בדיקת הפוליגרף, כאשר כל אחד מהצדדים מציג את גרסתו.

כששני הצדדים משוכנעים שהם צודקים ואין ראיות שמחזקות את הגרסה או עדים שיכולים להעיד על אמיתות גרסת מי מהם תשובת הפוליגרף תהווה גורם פוסק בהליך.

לסוגי בדיקות פוליגרף נוספות: