פוליגרף מהימנות תעסוקתית – בדיקת פוליגרף מקצועית לעובד

בדיקות מהימנות תעסוקתית בהליך קליטה לעבודה

מיון וסינון מועמדים לעבודה, הינו שלב בעל חשיבות רבה בתהליך קבלת ההחלטות לפני קבלת עובד חדש לארגון.

הליך קליטת עובד לארגון דומה בהרבה מקרים להכנסת אדם זר למשפחה. מיון וסינון מועמדים לעבודה, הינו שלב בעל חשיבות רבה בתהליך קבלת ההחלטות לפני קבלת עובד חדש לארגון ובסופו של הליך זה יקבע אם המועמד ישתלב בחברה אם לאו.

בדיקת הפוליגרף למועמדים באה לתת מענה בבחירת מועמדים ראויים לתפקידים שונים וכמובן למשרות אימון רגישות.

בהליך קבלת עובד חדש עולה תמיד השאלה האם אנחנו מקבלים את האדם הנכון לארגון, מרחפת תמיד עננה של חוסר וודאות לגבי הרקע ועברו של האדם, אמינותו ומהימנותו

הנזק שיכול להיגרם מקליטת אדם לא ראוי עשוי להיות נזק כלכלי ונזק תדמיתי בלתי הפיך.

הבדיקה אינה בדיקה ספציפית ומטרתה להציף בעיות בנושאים הקשורים לעברו של המועמד ורלוונטיים למעסיק ולתפקיד המועמד.

הנושאים הנשאלים בבדיקה, נבנים עם המעסיק, בהתייחס לתפקיד אליו מיועד המועמד ולסיכונים מעצם חשיפת הארגון למועמד.

הממצאים הינם לגבי עברו של המועמד ולא ניבוי עתידי ומתייחסים רק לאירועים שהיו בעבר ולא לכוונות , רצונות או מחשבות.
נושאים שניתן לבדוק בבדיקה כזו לגבי עברו של המועמד:

  • מעורבות ישירה או עקיפה (שת"פ) בגניבות ממעסיקים קודמים
  • פיטורין על רקע של עבירות פליליות.
  • עבירות אבטחת מידע (הדלפות/ ריגול תעשייתי/ עבירות מחשב).
  • מעורבות בעבירות פליליות.
  • חקירות במשטרה.
  • קבלת כסף וטובות הנאה מספקים.
  • חובות בכלל ולשוק האפור בפרט.
  • שימוש בסמים. 

הבדיקות מבוצעות באווירה נעימה תוך מתן הסבר נרחב למועמד על ההליך וחשיבותו לביטחון הארגון.

אנו פה בכדי להגן על הארגון שלכם.

לסוגי בדיקות פוליגרף נוספות: