בדיקת פוליגרף

רקע – פוליגרף: כלי המסייע בתחום חקירת האמת

כיום ולאחר מחקרים שנערכו ברחבי העולם, מוכר הפוליגרף אולי ככלי הבלעדי שלו יכולת לזהות דוברי אמת או שקר בדיוק של עד 98%. (2% הנותרים מוגדרים כמי שניסו לשבש את הבדיקה ו/או אינם חד משמעיים בתוצאותיהם).

פוליגרף: פולי- רב, גרף- רישום, פוליגרף מודד ורושם תגובות פיזיולוגיות בלתי רצוניות מגוף הנבדק המחובר למכשיר הפוליגרף ומתרגם אותם לרישומים גראפיים אותם קורא ומנתח מומחה הפוליגרף. מומחה הפוליגרף המוסמך יכול באמצעות ניתוח הגראפיים לאבחן תגובות המעידות על אמירת שקר או אמת אצל הנבדק.

התגובות הנמדדות על ידי מכשיר הפוליגרף נובעות ממערכת העצבים האוטונומית הבלתי רצונית ואינן ניתנות לשליטה ו/או להשפעה על ידי הנבדק במהלך הבדיקה.

התגובות נמדדות במישורים שונים כמו לחץ דם, ערוצי נשימה ומוליכות חשמלית של העור. מכשיר הפוליגרף מתרגם תגובות אלה כאמור לגראפים הנקראים בשפת הפוליגרף – צ'ארטים.

בדיקת הפוליגרף הינה הליך פסיכו – פיזיולוגי מורכב המחייב שילוב בין מכשיר פוליגרף תקני, מומחה פוליגרף כדוגמת אלה המועסקים באביר מכון פוליגרף והליך בדיקה שלם שיפורט להלן.

הליך בדיקת הפוליגרף

 • מומחה הפוליגרף יקבל מהמזמין את כל חומר הרקע הנוגע לבדיקה הרלוונטית, חומר רקע זה יסייע בידי הבודק בשלב השיחה המקדימה ובבניית השאלות שישאלו בבדיקה.
 • בודק הפוליגרף יזהה באופן ודאי את הנבדק היושב מולו.
 • בדיקת הפוליגרף תתבצע בחדר אטום ככל שניתן לרעשים מבחוץ וניטראלי מכל גירוי חיצוני שיכול להפריע לנבדק.
 • הבודק יערוך שיחה מקדימה עם הנבדק במהלכה ישאל את הנבדק שאלות שמטרתן לקבוע את מצבו הבריאותי והנפשי וזאת בכדי לאבחן את מידת התאמתו וכשירותו לעבור את בדיקת הפוליגרף וכן את יחסו של הנבדק לבדיקה.

בודק הפוליגרף יבקש מהנבדק להציג בפניו את גרסתו המלאה לנושא הבדיקה ואת סיבת הגעתו לבדיקה.

 • בשלב זה יחל הבודק לנסח את השאלות שייבדקו יחד עם הנבדק.
 • על השאלות להיות פשוטות, בהירות וקצרות ככל שניתן.
 • השאלות יהיו בשפתו של הנבדק ובלשונו.
 • אין להציג שאלות שהנבדק מסרב להישאל עליהן.
 • אין להציג שאלות שהתשובה עליהן אינה חד משמעית.
 • אין להציג שאלות הנוגעות לכוונות, אירועים בעתיד ו/או רגשות.
  בודקי הפוליגרף של "אביר" מציינים כי שלב בניית השאלות הינו אחד המרכיבים החשובים ביותר בבדיקת הפוליגרף וכי ניסוחן המדויק מסייע בחקר האמת.
 • משך הבדיקה הינו כשעה ותלוי במורכבות הבדיקה ושיתוף פעולה של הנבדק.
 • הנבדק יחתום על טופס השאלות המוסכמות ובכך בעצם מתיר חוקית לבודק לשאול אותו שאלות אלו במהלך הבדיקה.
 • הנבדק יענה לשאלות בתשובות כן או לא בלבד.
 • בשלב זה יחבר מומחה הפוליגרף את הנבדק למכשיר.
 • בתום הבדיקה ינתח בודק הפוליגרף את הצ'ארטים (הגרפים) המתקבלים במכשיר ולאחר ניתוח קפדני יסכם את מסקנותיו.
 • מסקנות הבדיקה יוגשו למזמין הבדיקה בדו"ח כתוב ומסכם להמשך טיפול
בדיקת פוליגרף - אביר מכון פוליגרף
בדיקת פוליגרף - אביר מכון פוליגרף
גרף בדיקת פוליגרף
גרף בדיקת פוליגרף

שאלות ותשובות על בדיקת פוליגרף

משך הבדיקה תלוי מאוד במורכבות הנושא הנבדק. הבדיקה עשויה להימשך כשעה. השיחה המקדימה לבדיקה עשויה להימשך כחצי שעה ויותר.

מכשיר הפוליגרף רושם שינויים במספר ערוצים פסיכופיזיולוגיים אשר לאדם אין שליטה עליהם בין היתר בלחץ הדם, דופק, נשימה ומוליכות חשמלית של העור צפוי שהנבדקים כולם דוברי האמת ושקר כאחד, יהיו נרגשים, חרדים ויגלו חשש מהבדיקה עצמה ומתוצאותיה לו מומחה הפוליגרף היה קובע את ממצאי הבדיקה על סמך התרגשות הנבדק קרוב לוודאי שהיה קובע כי כולם(כמעט) דוברי שקר. טכניקת הבדיקה מנקזת את ההתרגשות לאפיקים שלא יפריעו או יעוותו את תוצאות הבדיקה כך שנבדק דובר אמת יתברר כדובר אמת ונבדק משקר יאובחן כדובר שקר. וזאת בתנאי שעורך הבדיקה יהיה מומחה פוליגרף מוכר ומוסמך.

משיקולי איכות הבדיקה בלבד אין לבדוק ילדים שגילם נמוך משתים עשרה לגבי ילדים מבוגרים יותר שיקולי איכות הבדיקה רלוונטיים פחות אך עולים שיקולים אחרים, בעיקר אתיים. לגבי בני נוער בני שתים עשרה עד שש עשרה יש לשקול את הדברים היטב ולקבל בכתב את הסכמת ההורה ו/או האפוטרופוס.

מחקרים רבים הוכיחו כי מחלות נפש כמו כל מחלה, תלויות בעוצמת המחלה, בתופעות הלוואי שלה ובטיפול התרופתי הניתן לחולה. על בודק הפוליגרף לברר עם הנבדק ו/או מזמין הבדיקה את הנתונים הנ"ל, להתייעץ במקרים מסוימים עם הפסיכיאטר המטפל בכדי לבדוק את התאמתו של החולה למעבר הבדיקה. במקרים רבים אין למחלה כל השפעה על מהלך הבדיקה ותוצאותיה ובמקרים אחרים לא ניתן בשום אופן לבצע את הבדיקה,בחולים המוגדרים כפסיכופאטיים למשל.

הפוליגרף החל את דרכו בשנות ה-20 של המאה הקודמת ונבחן דווקא במשפט פלילי – משפט רצח והוכיח את אמינותו ב-100% כאשר המכשיר קבע שהנאשם חף מפשע ואילו השופט הרשיע אותו ופסק לו מאסר עולם, כעבור שלוש שנים נמצא הרוצח האמיתי. למרות כל זאת במרבית מדינות העולם כמו בישראל הפוליגרף אינו קביל כראייה במשפט הפלילי ומשמש בעיקרו לפעילויות של חקירות בלבד. במשפט האזרחי לעומת זאת, קבילות הפוליגרף נתונה להסכמת הצדדים ויכולה לעיתים לשמש כראייה בלעדית בהליך משפטי. שופטים רבים, העומדים בפני שוקת שבורה ולא מוצגת בפניהם כל ראייה שתסייע בידם לפסוק, מציעים לצדדים לפנות למכשיר הפוליגרף ככלי שיסייע לאבחן מי אומר אמת ומי לא.

סיכוייו של השופט המוכשר ביותר ובעל הניסיון הרב ביותר, אשר בפניו לא מוצגת כל ראייה תומכת מוערכים בכ- 50%, לעומתו אחוזי הדיוק של מכשיר הפוליגרף שאינו נזקק לראיות למעט, נכונותו של הנבדק להיבדק מוערכים ב- 95%- 98%. כאשר האחוזים הנותרים הינם של אנשים אשר ינסו לשבש את הבדיקה, או שהתוצאות לגביהן אינן חד משמעיות.

לא מבצעים בדיקת פוליגרף לאישה בהריון.

שיחה מקדימה עם הנבדק תעלה לפני הבודק באם הנבדק משתמש בתרופות ובאופן קבוע. מומחה הפוליגרף, יודע באם התרופה עלולה להשפיע ובאיזו דרך על תוצאות הבדיקה והוא יהיה זה שיחליט באם לבצע את הבדיקה ואם לאו. מומחה הפוליגרף יוכל לאתר גם במהלך הבדיקה באם הנבדק נטל תרופות המשפיעות על תוצאותיה גם אם לא דיווח על כך, במהלך השיחה המקדימה. ממצא זה יעיד על כך כי הנבדק ניסה לשבש את הבדיקה ותוצאותיה על כל המשמעויות הנגזרות מכך.

לא. במהלך הבדיקה לא תותר נוכחות של אדם נוסף מלבד הבודק העורך את בדיקת הפוליגרף והנבדק. וזאת על מנת למנוע הפרעה מיותרת מהנבדק. במקרים מיוחדים בהם יתעורר צורך במתורגמן תותר נכוחותו של זה וזאת תחת פיקוח של בודק הפוליגרף והנחייתו.

לא, לא ניתן לכפות ביצוע בדיקת פוליגרף על הנבדק. בדיקת הפוליגרף תיערך אך ורק לאחר שהוסבר לנבדק מהי הבדיקה, כיצד תיערך, ומהן השלכותיה ולאחר שהנבדק נתן הסכמתו מרצונו החופשי והמלא, בכתב ובחתימת ידו המלאה. תוך שהוא מציין כי הבין ומבין את משמעות הבדיקה באשר לעתידו.

התשובה לשאלה זאת היא לא. נבדקים יכולים לנסות לשבש ולהכשיל את בדיקת הפוליגרף באמצעים שונים כמו דיכוי תגובות של מערכת העצבים המרכזית באמצעות חומרים שונים או תזוזות מכוונות במהלך הבדיקה.

יחד עם זאת יש להדגיש שבודק מיומן ומקצועי, כמו בודקי מכון הפוליגרף באביר יזהו מיד כי הנבדק מנסה לשבש את הבדיקה אם באמצעות נטילת חומר כלשהוא שמשבש את הבדיקה או באמצעות מניפולציות אחרות.

יש לציין כי נבדק שמנסה להכשיל/לשבש בדיקה במכוון הוא נבדק שמנסה להסתיר את היותו דובר שקר (על פי ועדת זיילר).

עלותה של בדיקת פוליגרף במכון פוליגרף אביר תלויה במספר גורמים ומשתנים המשפיעים על מחיר הבדיקה.

מזמין הבדיקה – לקוח קבוע ישלם מחיר מופחת לעומת לקוח מזדמן.

מורכבות הבדיקה – לעיתים יש צורך ביותר מבדיקה אחת על מנת להגיע לחקר האמת. מורכבות הנושא תשפיע גם על עלות הבדיקה.

כמות הנבדקים – כמות הנבדקים בפוליגרף תשפיע גם היא על עלות בדיקת הפוליגרף. יינתן מחיר מיוחד למספר רב של בדיקות.

פנו אלינו עוד היום לקבלת פרטים והזמנת בדיקות.

סוגי בדיקות פוליגרף

בדיקת פוליגרף לקראת קבלה לעבודה

פוליגרף מהימנות תעסוקתית

בדיקות מהימנות תעסוקתית בהליך קליטה לעבודה מיון וסינון מועמדים לעבודה, הינו שלב בעל חשיבות רבה בתהליך קבלת ההחלטות לפני קבלת עובד חדש לארגון. הליך קליטת

קרא עוד »
בדיקת פוליגרף לעיניני אישות

בדיקת פוליגרף פרטית

בדיקות אישות – בדיקות פוליגרף בדיני משפחה משפחה היא הדבר החשוב ביותר בחיי הפרט, אך לעיתים דווקא בזוגיות ובחיי משפחה עולים לעיתים ספקות וקונפליקטים סביב

קרא עוד »

צרו קשר איתנו קשר בטלפון או מלאו את הטופס

מאמרים אחרונים

בדיקת פוליגרף למהימנות

מבחני מהימנות

מבחני מהימנות בודקים גישות, תפיסות ועמדות של הנבדק כלפי סוגים שונים של התנהגויות לא נאותות בעבודה

קרא עוד »