כיצד הפוליגרף יציל את הקורבן הבא?

העיסוק בסטיות מיניות ובעבריינות מין הינו עתיק יומין, אולם עלייה במודעות בצורך להגן על קורבנות עבירות המין עלתה רק לקראת סוף המאה הקודמת עם התעוררות תנועות של קורבנות עבירות מין בעולם ובישראל, שמצאה ביטוי באמצעי התקשורת ובשיח החברתי. אלה תרמו לדיון מחודש באשר לתגובה החברתית הראויה לעבירות ולעברייני המין. דיון, שמשתנה מתרבות לתרבות וממדינה למדינה, ושתוצאותיו ניכרות במערכות אכיפת החוק, בחקיקה, בדרכי הענישה ובדרכי הטיפול.

במדינות שונות בעולם קיימות התייחסויות משפטיות והגדרות שונות לעברייני מין, אולם חקירה ובחינה של מאפייני עברייני המין הובילו להבנה שיש צורך בשילוב של ענישה, טיפול ומעקב אחרי אלו שביצעו עבירות מין, תוך אימוץ גישה של הגנה על הקהילה. גישה זו כוללת, בין היתר, פיקוח מוגבר על עברייני מין וטיפול שנועד למנוע רצידיביזם – תופעה שבה עבריין חוזר ומבצע עבירות.
הגישה המשלבת ענישה, טיפול ופיקוח הוכחה כיעילה במחקרים רבים ואף יושמה במדינות מערביות רבות. שילוב זה הוביל מדינות מערביות רבות לקבוע הסדרים להתמודדות עם עברייני מין, לטיפול בהם, לפיקוח עליהם ולהגנה על הציבור מפניהם.

עפ"י ארגון (ATSA (The Association for the Treatment of Sexual Abusers, הטיפול בעברייני מין התפתח במסגרת מערכת המשפט הפלילי, בה ההגנה על הציבור והגנת הפרט מהווה מרכיב מרכזי בעל משקל רב. עם זאת, כיום קיימת הסכמה רחבה לכך שטיפול בעברייני מין אינו יכול להיות מושתת, רובו ככולו, על עקרונות וקריטריונים של מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט הפלילי וכי לקריטריונים ולשיקולים פסיכולוגיים-טיפוליים הנובעים מהפסיכולוגיה הפורנזית, בעיקר להערכת המסוכנות של עברייני המין, יש משקל רב ביותר.

ככלל, עברייני מין הם אחת מקבוצות העבריינים ההטרוגניות, המניפולטיביות והקשות ביותר לטיפול ולפיקוח. בדיקת פוליגרף של עברייני מין לאחר הרשעה נמצאת בשימוש רחב בארה"ב. בישראל, למרבה הצער, אנו מפגרים הרבה מאחור. המטרה של בדיקה כזאת הינה לקבל מידע רב יותר על העבריין ולשפר את שיתוף הפעולה בטיפול ובפיקוח.

ישנן 3 קטגוריות עם 7 סוגים שונים של בדיקות פוליגרף לעבריינים מורשעים (PCSOT (Post-Conviction Sex Offender Treatment & Monitoring, שמבוצעות תחת סטנדרטים מחמירים במיוחד. בארה"ב קיימת מגמה להתאים ולהרחיב סוג בדיקות אלה גם לעבריינים מורשעים בתחומים של אלימות במשפחה ונהיגה תחת השפעת סמים ואלכוהול. בודק הפוליגרף עומד בקשר מתמיד עם הגורמים המטפלים והמפקחים, ועומדים לרשותו כל המסמכים והנתונים הקשורים לעבריין המין הנבדק. הפוליגרף אינו אמצעי יחיד או בלעדי להשגת מידע לגבי סטייה מינית של נבדק, או להערכת מסוכנות, גיבוש מסקנות לגבי שחרור, סיום או הערכת תקופת פיקוח וכדומה, אך בדיקת פוליגרף הינה כלי עזר חשוב ואמין ויש להשתמש בה ביחד עם כלים אחרים.

הספרות המקצועית מצביעה על כך שפוליגרף הוא כלי חשוב בטיפול ובפיקוח על עברייני מין. במחקר של דון גרובין ולארס מאדסן משנת 2004 לגבי השפעות הפוליגרף על התנהגות מסוכנת ורצדיביזם של עברייני מין מבוגרים, נמצאו נתונים שלא היו ידועים קודם לגורמי הטיפול והפיקוח. כתוצאה משימוש בפוליגרף, נמצא שהציפייה של עברייני המין לבדיקה תרמה ליכולתם להימנע או לשלוט על התנהגויות כאלה. החוקרים מצאו, כי הנבדקים התחילו לנסות לשלוט על ההתנהגות רק לאחר שעברו בדיקת פוליגרף ראשונה, והתוצאות היו ניכרות החל מהבדיקה השנייה. במחקר של פגי הייל ושון אלמאייר נמצא שעברייני מין משוחררים הודו בבדיקת פוליגרף בביצוע יותר עבירות כלפי יותר קורבנות וכלפי מגוון רחב יותר של קורבנות לעומת דיווח עצמי ללא פוליגרף. ואילו מחקר של רון קוקיש וג'יל לבנסון משנת 2005 מצא, כי בקרב עברייני מין שהיו בטיפול מחוץ לבית סוהר, דיווחו רוב הנבדקים כי בדיקות הפוליגרף סייעו להם לעמוד בתנאי הטיפול והפיקוח.

דו"ח שהוגש לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת שדנה בנושא, ע"י הקרימינולוג הבכיר, דויד כהן, מהמרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב, מציין שהספרות המקצועית מצביעה על כך ששימוש בפוליגרף עוזר לנבדקים להיות יותר גלויים בקשר לעבירות שביצעו, ובכך מסייע להתגבר על הכחשה ועוזר באופן משמעותי להליך הטיפולי. השימוש בפוליגרף מסייע להליך הפיקוח בכך שהוא עוזר לבודקים לגלות התנהגויות העלולות להיות התנהגויות מקדימות (precursors) לביצוע עבירות, וכן עוזרת בדיקת הפוליגרף לנבדקים לשמור על גבולות ולרסן את התנהגותם בתחום המיני.

בישראל קיים פיקוח על עברייני מין מורשעים, אבל הוא רחוק מלהיות הדוק ויעיל מספיק כדי למנוע מהם לבצע את זממם שוב. יחידת צור של השב"ס הוקמה לפני עשר שנים במסגרת החוק לפיקוח על עברייני מין. מפקד היחידה, סגן גונדר קובי אושרי, אמר לאחרונה בכתבה לידיעות אחרונות: "על כל עבריין מין שהורשע או שהוטל עליו עונש של עבודות שירות או של"צ (צו שירות לתועלת הציבור), אנחנו מקבלים דיווח. לפני שחרור עבריין המין הוא מופנה לקבלת חוות דעת של מרכז בריאות הנפש בשב"ס (במקרה שמדובר באסיר), או של מרכז בריאות הנפש בבאר יעקב, ושם קובעת ועדה את המסוכנות המינית שלו. במקרה שנקבעת מסוכנות מינית נמוכה, העבריין לא ייכנס לפיקוח. אם נקבעת מסוכנות מינית נמוכה-בינונית ומעלה, מוגשת בקשה לבית משפט לקבוע תנאי פיקוח. תנאי הפיקוח נקבעים על פי סוג העבירה שבה הורשע עבריין המין. מי שהורשע בעבירות מין בקטינים, תנאי הפיקוח יהיו הרחקה ממקומות שבהם נמצאים ילדים, כגון גנים ציבוריים, מוסדות חינוך ועוד. במקרה של עבריין מין שביצע עבירות מין דרך האינטרנט, ייאסר עליו השימוש בטלפונים ניידים או מחשב". השאלה היא, האם יכולה יחידת צור לוודא באופן מלא את קיומם של האיסורים ללא פוליגרף. התשובה, שאליה הגיעו האמריקאים מזמן היא בוודאות – לא.

בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה במספר עברייני המין המפוקחים. בשנת 2013 היו 880, מתוכם שלוש נשים, בשנת 2014 היו 940, מתוכם חמש נשים, ונכון ליוני 2015 יש 1,016 ומתוכם חמש נשים. באזור הצפון – מנתניה עד קריית שמונה – יש 321 מפוקחים, באזור המרכז 357, באזור הדרום כולל אילת 195, וירושלים מובילה עם שיא מפוקפק בין הערים ויש בה 133 מפוקחים. העומס על המפקחים הוא כבד פיסית וקרוב לוודאי שגם נפשית. ואין באפשרותם לפקח על כל העבריינים ברמה של 100%.

סגן גונדר אושרי הוסיף כי: "אם מדובר בהפרה שולית – הוא מוזמן לראיון אזהרה. אם מדובר בהפרה בוטה כמו הימצאותו בגן ציבורי בניגוד לתנאי הפיקוח, הוא נעצר ועל פי חוק צפוי לקבל עד שנתיים מאסר. כאשר עבריין מין מפוקח נעצר בעת שתקף מינית, אנחנו מבצעים בדיקה מקיפה מדוע לא הצלחנו למנוע אותה".

בישראל המפקחים נמצאים בקשר גם עם שירותי הרווחה וגורמים אחרים, אבל למודל הישראלי חסר את בדיקות הפוליגרף החיוניות כל כך להידוק הפיקוח על עברייני המין והגדלת אחוזי ההצלחה במניעה של עבריינות מין חוזרת. בארה"ב המודל הוא המשולש בין המפקח, המטפל ובודק הפוליגרף המוסמך לבצע בדיקות פוליגרף מיוחדות לעברייני מין מורשעים. בארה"ב בדיקות הפוליגרף הן חלק בלתי נפרד מתהליך הטיפול והפיקוח והטיפול בעברייני המין.

לדברי הקרימינולוג דויד כהן, סביר להניח כי חלק גדול מעברייני המין שיהיו בפיקוח בישראל יהיו אלה שבמהלך המאסר הכחישו את עבירותיהם, לא השתתפו בתוכניות טיפול, או לא הפיקו תועלת מהתערבות טיפולית. סביר להניח גם שעבריינים אלו, לרוב, לא ישתפו פעולה בשמחה או ברצון טוב (לפחות בהתחלה) עם הפיקוח המוטל עליהם. לכן קיימת חשיבות רבה להכללת בדיקות פוליגרף בכלים הנמצאים בידי גורמי הפיקוח והטיפול הקורסים ממילא תחת העומס.

צרו קשר איתנו קשר בטלפון או מלאו את הטופס

מאמרים אחרונים