אביר מכון פוליגרף ומהימנות | חייגו

פוליגרף בראשון לציון - אביר מכון פוליגרף ומהימנות

פוליגרף ברמת גן

בדיקת פוליגרף נעשית באמצעות מכונה המודדת ורושמת תגובות פיזיולוגיות של הנבדק.
המכונה מסוגלת לבצע רישום של תגובות בלתי רצוניות הנובעות משינויים פיזיים שחלים בגופו של הנבדק.
באמצעות בדיקה זו ניתן לזהות אם הנבדק דובר אמת או שקר, כאשר הוא נשאל שאלות ומתבקש לענות עליהן.
תוצאות בדיקת הפוליגרף מפוענחות בידי מומחה פוליגרף אשר יתרגם את הבדיקה לכדי מסקנות.

הליך בדיקת פוליגרף ברמת גן

כאשר אדם מזמין בדיקת פוליגרף זה כולל בתוכו תהליך שמאפשר לבודק לקבל תמונה מלאה.
ראשית המזמין נדרש להעביר חומר רקע ועל הנבדק לעבור שיחה מקדימה כדי להבין את הנסיבות ואת נושא הבדיקה.
לאחר מכן נבנה השאלון שהנבדק נשאל בבדיקה.
במהלך הבדיקה הנבדק מחובר למכשיר הפוליגרף ונשאל שאלות ברורות ובעלות תשובה חד משמעית.
כל השאלות נשאלות באופן רציף.
המכשיר מפיק גרפים על פי התגובות הגופניות של הנשאל.
בתום הבדיקה הגרפים שמתקבלים מנותחים במלואם ומוגשים למזמין הבדיקה.

מי צריך בדיקת פוליגרף?

ישנן סיבות רבות בגינם נדרש אדם לעבור בדיקת פוליגרף.
כדי להתקבל למקום עבודה מסוים הדורש רמת אמינות גבוהה.
כדי להוכיח את צדקתו ועוד.
כל בדיקות הפוליגרף ברמת גן אשר מבוצעות על ידי אביר, נעשות באמצעות אנשי מקצוע מיומנים המאפשרים להגיע לחקר האמת.

כתובת המכון באזור המרכז: בית אמות המשפט, שאול המלך 8 תל אביב. 

אביר מכון פוליגרף ומהימנות

להזמנת בדיקת פוליגרף

חייגו -

בודק...