פוליגרף למתן חוות דעת מומחה – בדיקת פוליגרף מקצועית

פוליגרף למתן חוות דעת מומחה לבתי משפט ועורכי דין

בתי המשפט, בתי הדין ובוררים מוסמכים, פונים לאביר מכון פוליגרף לצורך ביצוע בדיקות פוליגרף לצדדים המתדיינים במטרה לקבל תשובה באשר לגרסאות המוצגות בפניהם.
גורמים שונים המתדיינים בבית המשפט בוחרים אף הם לפנות לבדיקת פוליגרף וזאת ע"מ להציג או לחזק את טענותיהם כלפי הצד שמנגד.
מדובר בבדיקות בנושאים שונים ומגוונים כמו סכסוכים כספיים, סכסוכים סביב חוזים, ירושות, קונפליקטים במקומות עבודה, אישות (חשד למעילה באמינות הבין זוגית), אלימות במשפחה ועוד.

הבדיקה המוצגת כחוות הדעת המשפטית מסייעת כאמור לבתי המשפט לקבל את ההחלטה הנכונה לגבי הטיעונים, חוות דעת זאת מספקת לשופט מידע מקצועי מהימן, אשר עליו הוא יכול לבסס את הכרעת הדין.

צד הרוצה לחזק או להציג את אמיתות טענותיו או גרסתו בפני הרכב בית המשפט, יכול תמיד לפנות באופן עצמאי לאביר מכון פוליגרף, לעבור בדיקה מקצועית ובלתי תלויה ובהתאם לתוצאות שמתקבלות יכול עפ"י שיקולו להציג את תוצאותיה בבית המשפט ובכך להגדיל את סיכוייו לזכות במשפט ו/או להוכיח את טענותיו כלפי הצד שמנגד.

חוות הדעת (הדו"ח), כתובה בשפה רשמית, מקצועית וחד משמעית שאינה ניתנת לפרשנויות, מנוסחת היטב ומלווה בהסבר למונחים המקצועיים.

בודקי חברת אביר מומחים בביצוע ובהגשת בדיקות – חוות דעת משפטית ומשמשים כעדים מומחים מטעם בתי המשפט בישראל.

לסוגי בדיקות פוליגרף נוספות: