פוליגרף מהימנות תעסוקתית

בדיקת פוליגרף לקראת קבלה לעבודה

פוליגרף מהימנות תעסוקתית בדיקות מהימנות תעסוקתית בהליך קליטה לעבודה מיון וסינון מועמדים לעבודה, הינו שלב בעל חשיבות רבה בתהליך קבלת ההחלטות לפני קבלת עובד חדש לארגון. הליך קליטת עובד לארגון דומה בהרבה מקרים להכנסת אדם זר למשפחה. מיון וסינון מועמדים לעבודה, הינו שלב בעל חשיבות רבה בתהליך קבלת ההחלטות לפני קבלת עובד חדש לארגון ובסופו […]

בדיקת מהימנות

אמינות בבדיקת פוליגרף

בדיקת מהימנות מבחני מהימנות בודקים גישות, תפיסות ועמדות של הנבדק כלפי סוגים שונים של התנהגויות לא נאותות בעבודה הרציונל של מבחנים אלה מתבסס על מחקרים שהראו כי ישנם מספר מאפיינים של גנב וגניבה ממקום עבודה. מבחני מהימנות נחלקים ל-2 סוגים: מבחנים סמויים המבוססים על שאלות בעלות אוריינטציה אישיותית. מבחנים גלויים המבוססים על שאלות בתחום המהימנות […]

מבדקי מהימנות ופוליגרף ככלי ניהולי למיון וגיוס עובדים

בדיקת פוליגרף לקראת קבלה לעבודה

מבדקי מהימנות ופוליגרף ככלי ניהולי למיון וגיוס עובדים כתבה ראשונה מתוך סדרת מאמרים בנושא הקשר בין ביטחון למשאבי אנוש שת"פ או ניגוד אינטרסים אתי אלון הורשעה במעילת ענק בבנק למסחר, עובד חברת אלקטרה נחשד בגניבת מזגנים בהיקפי ענק . האם ניתן היה למנוע מארגונים אלה את המבוכה והנזק התמידי והכלכלי שנגרם כתוצאה של מיצובם של […]